Gestió de Tickets

Gesticket és la eina que rentabilitzarà les gestions de la seva empresa. Li permet reduir el temps de les tasques, sintetitzant tots els procesos en una sola aplicació, integrant tota la informació que necessiten els seus clients i els seus empleats per al seguiment, donant un servei molt més eficaç.

–   Creació de Tickets amb descripció interna i descripció per al seu ERP

– Possibilitat d’assignar el tiquet a un departament i / o treballador

– Prioritzar les tasques

– Canvi d’estats dels tiquets

– Afegir articles als tiquets amb el seu corresponent número de sèrie o peces de substitucions

– Assignar el treball a una empresa determinada (si les nostres gestions són multiempresa)

– Seguiment d’enviaments i reparacions

– Imputar tiquets a Clients en cartera o Clients potencials

– Creació de Clients potencials des del mateix tiquet

– Accés amb permisos diferenciats segons Administrador i Treballador.

– Possibilitat de veure tots els tiquets o filtrar per traspassats a ERP

– Filtre per departament, treballador, client, dates … etc

– Traspàs a ERP (No inclòs en el projecte, ho podrà fer el client directament o pressupostar a part)

– Minimitza els errors per treballs duplicats o manca d’informació

– Reducció de el temps de gestió de les tasques a el no treballar en multiplataforma

– Programació de tasques recurrents periòdicament (mensuals, anuals, setmanals, X data de cada mes, o X dia de la setmana)

– Programació de tasques en dates concretes

– Visualització diària de tasques pendents

– Notificació nocturna a l’usuari de les tasques assignades a l’endemà

– Creació de conceptes de tiquet, articles, departaments, treballadors, … tot des d’un Menú Taules completament editable.